Aktuality

Rekonstrukce navrátila bytovému domu na Údolní původního ducha

Když nálet v roce 1944 poničil střechu bytového domu na Údolní 36, vypadalo to, že dům navždy ztratí svůj jedinečný architektonický ráz. Až zdařilá rekonstrukce mezi lety 2020 a 2021 obnovila jedinečného ducha budovy a zároveň zabodovala v soutěži Stavba roku Jihomoravského kraje 2021, kde vyhrála první místo v kategorii rekonstrukce.

Bytový dům Údolní 36 charakteristický dvěma nárožními arkýři zakončenými věžemi pochází přibližně z roku 1910. Věže stejně jako plastická výzdoba nárožního průčelí vzaly za své po americkém náletu v roce 1944. Specifický a jedinečný architektonický výraz po následných opravách zcela zmizel. Poválečná dostavba nárožní zdi bez arkýřů ukončených věžemi už nevrátila budově původní architektonickou hodnotu a význam.

Citlivá rekonstrukce mezi lety 2020 a 2021, kterou prováděla společnost RELYCON, nahradila nevyužitý prostor původní stavby dvoupodlažní nástavbou s akcentem na trend zahušťování center měst namísto jejich rozrůstání do šířky. Díky podrobným a dlouhodobým konzultacím s Národním památkovým ústavem zachovává a obnovuje hodnotné části stavby, které nebyly poškozeny bombardováním (např. štuková výzdoba fasády) a zabývá se tématem nároží. Formuje novou soudobou vrstvu ve formě „tří věží“ navazujících na rizality stávajícího objektu v reminiscenci na tvarosloví střech francouzského typu uplatněných na původní střeše domu.

Historický výraz domu zůstal zachován nejen v exteriéru, ale i v částech interiéru, na kterém se podílela společnost ADI interiér. Část prvků, jako je například zábradlí, parkety nebo dlažba se renovovala, další se pořizovaly tak, aby podporovaly historickou hodnotu budovy.Oázu klidu a odpočinku tvoří společná střešní terasa s atraktivními výhledy k hradu Špilberk. Komunitní bydlení také podporuje malý dvorek, kterému vévodí letitá lípa.

Napište nám