Správa nemovitostí

Vedle samotné výstavby objektů máme bohaté zkušenosti také se správou a údržbou bytových a nebytových jednotek – administrativních budov, bytových domů i průmyslových areálů. Staráme se o jejich správný chod po technické i ekonomické stránce a pomoc zajistíme rovněž v právní oblasti.

Pro majitele administrativních budov, bytových domů, ale i pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) zajišťujeme veškerý technický, ekonomický, administrativní a právní servis.

 • Zajištění údržby, oprav a rekonstrukce bytových a nebytových prostor vč. projekční činnosti
 • Zajištění služeb, spojené se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí
 • Zajištění nepřetržité havarijní služby
 • Zajištění montáží, oprav a údržby vyhrazených technických zařízení
 • Zajištění provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Řešení stavebních úprav v bytech a pronajatých prostorách
 • Zajištění protipožárního zabezpečení domu, jeho revize a opravy
 • Zajištění protipožárního zabezpečení domu, povinných revizí v domě vč. porevizních oprav (rozvody plynu, el. energie, hromosvody)
 • Zajištění revizí a oprav domovní kotelny vč. provozu vyškolenou obsluhou
 • Spolupráce při řízení o odstranění vad a nedodělků po dokončení opravy, rekonstrukce, vyřízení reklamací
 • Vypracování návrhu dlouhodobého plánu oprav, rekonstrukcí a modernizací domu vč. plánovaných výdajů na jejich realizaci
 • V souvislosti s plánem oprav stanovíme výši roční tvorby fondu oprav, potřebné na plánované opravy, údržbu a rekonstrukci domu
 • Uzavření smluvního vztahu s dodavateli služeb (pojištění, úklid, dodávky energií, odvoz odpadů)
 • Zajištění odečtů poměrových měřidel, vodoměrů, RTN, tepla
 • Vedení technické evidence nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 • Vyřizování podnětů, stížností a oznámení
 • Poradenství, organizační a administrativní pomoc pro zajištění činnosti SVJ

Kontakty

Bronislava Lorencová

Správce nemovitostí
+420 731 620 361

Alena Hofírková

Správce nemovitostí
+420 605 569 616

Bc. Tereza Křivánková

Junior správce nemovitostí
+420 739 286 685

Petra Čermáková

Účetní správy nemovitostí
+420 731 640 748

Ing. Anastasiya Floriánová

Asistentka správy nemovitostí
+420 734 531 320