První místo pro rekonstrukci Bytového domu Údolní 36

27. 4. 2022

Ze slavnostního vyhlášení si odnášíme hned dvě ceny. V rámci kategorie „Rekonstrukce“ jsme s projektem bytového domu Údolní 36 získali 1. místo. Citlivá rekonstrukce mezi lety 2020 a 2021 nahradila nevyužitý prostor původní stavby dvoupodlažní nástavbou s akcentem na trend zahušťování center měst namísto jejich rozrůstání do šířky.

Druhým oceněným projektem v kategorii „Bytové stavby“ je bytový dům Rezidence  Střelice.

Děkujeme za ocenění!