Rekonstrukce navrátila bytovému domu na Údolní původního ducha

12. 5. 2022

Když nálet v roce 1944 poničil střechu bytového domu na Údolní 36, vypadalo to, že dům navždy ztratí svůj jedinečný architektonický ráz. Až zdařilá rekonstrukce mezi lety 2020 a 2021 obnovila jedinečného ducha budovy a zároveň zabodovala v soutěži Stavba roku Jihomoravského kraje 2021, kde vyhrála první místo v kategorii rekonstrukce.

Bytový dům Údolní 36 charakteristický dvěma nárožními arkýři zakončenými věžemi pochází přibližně z roku 1910. Věže stejně jako plastická výzdoba nárožního průčelí vzaly za své po americkém náletu v roce 1944. Specifický a jedinečný architektonický výraz po následných opravách zcela zmizel. Poválečná dostavba nárožní zdi bez arkýřů ukončených věžemi už nevrátila budově původní architektonickou hodnotu a význam.

Citlivá rekonstrukce mezi lety 2020 a 2021, kterou prováděla společnost RELYCON, nahradila nevyužitý prostor původní stavby dvoupodlažní nástavbou s akcentem na trend zahušťování center měst namísto jejich rozrůstání do šířky. Díky podrobným a dlouhodobým konzultacím s Národním památkovým ústavem zachovává a obnovuje hodnotné části stavby, které nebyly poškozeny bombardováním (např. štuková výzdoba fasády) a zabývá se tématem nároží. Formuje novou soudobou vrstvu ve formě „tří věží“ navazujících na rizality stávajícího objektu v reminiscenci na tvarosloví střech francouzského typu uplatněných na původní střeše domu.

Historický výraz domu zůstal zachován nejen v exteriéru, ale i v částech interiéru, na kterém se podílela společnost ADI interiér. Část prvků, jako je například zábradlí, parkety nebo dlažba se renovovala, další se pořizovaly tak, aby podporovaly historickou hodnotu budovy. Oázu klidu a odpočinku tvoří společná střešní terasa s atraktivními výhledy k hradu Špilberk. Komunitní bydlení také podporuje malý dvorek, kterému vévodí letitá lípa.